01.01.2010. godine, na snagu stupa Zakon o hrani NN 46 / 07. Zajedno s Pravinikom o higijeni hrane NN NN 90 / 07.
Time se u zakonske okvire stavlja obaveza za sve poslovne subjekte, koji su uključeni u proizvodnju, preradu ili distribuciju hrane (nabava i prodaja, priprema i posluživanje), da u svojim objektima uspostave i provode redoviti preventivni sustav samokontrole, razvijen prema načelima HACCP-a.
Da li ste to već učinili?